Aktuelt

Utdelinger

Formuesforvaltningen

Kontakt oss

 

Søknadsskjema

For nye søknader

De som ønsker å levere en søknad til Eckbos Legat må fylle ut vårt web-baserte søknadsskjema.

Søknad til Eckbos Legat innebærer at søkeren frivillig sender opplysninger som er omfattet av Personopplysningsloven og samtykker til at disse behandles av Eckbos Legat.

Les mer om våre retningslinjer for behandling av personopplysninger her

Svar på søknad om støtte kan normalt forventes innen seks måneder.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at den enkelte søker selv er ansvarlig for å skanne og laste opp alle vedlegg - også signert søknadsbekreftelse, sammen med søknaden. Frist for innlevering er 15 dager etter at søknad er registrert.

NB: Det er følgelig ikke lenger mulig å sende vedlegg mv. med ordinær post. Søknader der ikke relevante vedlegg også er innsendt elektronisk vil bli avvist (dette gjelder dog ikke for søknader om støtte til livsopphold og helsereiser).
Min søknad

For innleverte søknader

Søkere som allerede har sendt elektronisk søknad kan her se hvilke opplysninger som er registrert i forbindelse med sin søknad, samt laste opp signert søknadsbekreftelse og vedlegg. Vedlegg må lastes opp innen 15 dager etter at søknaden er sendt.

Søkere som har mottatt støtte kan her legge inn tilbakemelding.