Aktuelt

Utdelinger

Formuesforvaltningen

Kontakt oss

 

Kunstinteresse

Eivind Eckbo var svært interessert i kunst og kultur. I hans store omgangskrets fantes således representanter for datidens billedkunstnere, forfattere, musikere, skuespillere og arkitekter. Blant kjente kunstnere som besøkte Villa Eckbo finner vi både Edvard Munch, Gustav Vigeland og Thorvald Hellesen. Sistnevnte fikk i 1923 oppdraget med å dekorere Sjøfartsbygningen. Hellesen studerte kubismen i Paris, sammen med Picasso – en stilart Hellesen var blant de første til å bringe hjem til Norge. Bildet er et portrett av Eivind Eckbo, signert Thorvald Hellesen 1914.

Eckbos Legat er en privat stiftelse som yter støtte til en rekke allmennyttige formål.

Søkere skal benytte Eckbos Legats søknadsskjema.