Aktuelt

Utdelinger

Formuesforvaltningen

Kontakt oss

 

Sporveisdrift

Eivind Eckbo satset høyt da han i 1916 ble en betydelig aksjonær i A/S Kristiania Sporveisselskab (Grønntrikken). Han bidro da, på oppdrag fra ordføreren i Kristiania, til hjemkjøp av aksjene fra det tyske firmaet som hadde stått for omleggingen fra hestesporvei til elektrisk drift. I 1934 ble de private eierne innløst, og Oslo kommune ble eneaksjonær i sporveisdriften. Bildet viser et Grønntrikk-sett slik det fremsto etter restaurering i forbindelse med Sporveiens hundreårsjubileum i 1975.

Eckbos Legat er en privat stiftelse som yter støtte til en rekke allmennyttige formål.

Søkere skal benytte Eckbos Legats søknadsskjema.