Aktuelt

Utdelinger

Formuesforvaltningen

Kontakt oss

 

Eckbos Legat gir støtte til Det Norske Akademis Store Ordbok i bokmål/riksmål

I ht. pressemelding fra Kulturdepartementet har regjeringen foreslått ett tilskudd på kr. 15,1 mill. til Det Norske Akademis Store Ordbok i statsbudsjettet for 2015. Dette utgjør bortimot en tredobling av statens støtte fra tidligere år. Gitt støtten fra Kulturdepartementet har Bergesens Almennyttige Stiftelse, Anders Jahres Humanitære Stiftelse og Eckbos Legat gått sammen om å fullfinansiere det resterende prosjektet for å kunne realisere ferdigstillelse av ordboken for bokmål/riksmål i 2017.

Eckbos Legat mener dette er et viktig prosjekt og ønsker på denne måte å medvirke til at det norske folk får tilgang til en stor og moderne ordbok i bokmål/riksmål som jo tross alt er den skriftformen som blir brukt av de aller fleste i Norge. Ordboken for bokmål/riksmål er i første omgang tenkt publisert som en brukerorientert ordbok på nettet, med gratis tilgang for hele landets befolkning.

Eckbos Legat har besluttet å gi en årlig støtte på kr. 625.000,- i fireårsperioden 2014 - 2017.

Det Norske Akademis Store Ordbok utarbeides i fellesskap av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur og Kunnskapsforlaget.

Du kan lese mer om prosjektet på www.naob.no.