Aktuelt

Utdelinger

Formuesforvaltningen

Kontakt oss

 

Eckbos Legater I – XI er slått sammen til ett legat

Styrene i Eckbos Legater I – XI sendte den 22. juni 2011 søknad til Stiftelsestilsynet om sammenslåing av de 11 legatene. Den 28. februar 2013 ble søknaden godkjent av Stiftelsestilsynet, og sammenslåingen ble registrert i Brønnøysundregistrene 11. juli 2013.

Stiftelsen har fått navnet Major og advokat Eivind Eckbos legat, men vil også kunne benytte kortformen Eckbos Legat.

De nye vedtektene for Eckbos Legat har ti ulike formål som viderefører formålene i Eckbos Legater I – XI i en ny og modernisert form.