Aktuelt

Utdelinger

Formuesforvaltningen

Kontakt oss

 

Eckbos Legaters Kulturpris 1999 - 2009

Hovedstyret i Eckbos Legater I – XI, besluttet i 1999 å etablere en årlig utdeling av ”Eckbos Legaters Kulturpris” på 200.000,- kroner pr år. Prisen utdeles i forbindelse med åpningen av ”Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene” på Lillehammer.

Prisen tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner, samt institusjoner eller festivaler, som utviser en særpreget grad av kulturformidling.

I årene 1999 – 2009 er prisen tildelt følgende:

1999 Den norske Bokbyen i Fjærland
2000 Per Arne Glorvigen, musiker
2001 Juni Dahr, skuespiller
2002 Riddu Riddu-Festivalen i Kåfjord, samisk kultur/urbefolkning
2003 Miloud Guiderck, ”ildsjel” scenekunst / musikkformidling Cosmopolite
2004 Else Michelet, ”Hallo i luken”
2005 1. pris tildeling i ”Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkuranse” - 10 års-jubileum
2006 Morten Jostad, skuespiller, musiker, forfatter m.m.
2007 Erling Kittelsen, forfatter, nasjonal og internasjonal kulturformidler m.m.
2008 Litteraturhuset i Oslo v/Aslak Sira Myhre
2009 ”Pikene på broen” AS, internasjonal kulturformidling i Kirkenes