Aktuelt

Utdelinger

Formuesforvaltningen

Kontakt oss

 

Felles formuesforvaltning

Eckbos Legater I – XI, besto inntil 2013 av 11 selvstendige legater med ulike formål og styrer. Styret i Eckbos Legat I (Hovedstyret) inngikk i styrene i samtlige av Eckbos Legater I – XI, overensstemmende med de respektive legaters vedtekter, nedfelt av legatstifteren.

Hvert av Eckbos Legater I – XI har avgitt revidert Årsregnskap med årsberetning for sin virksomhet.

I henhold til statuttene i Eckbos Legater I – XI, kunne legatenes midler forvaltes som ”fellesmidler” hvori hvert enkelt av Eckbos Legater I – XI hadde en vedtektsbestemt prosentuell andel av avkastningen/resultatet. Adgangen til å foreta felles formuesforvaltning var godkjent av tilsynsmyndighetene, overensstemmende med bestemmelsene i stiftelsesloven.

Det har vært utarbeidet eget Årsregnskap med årsberetning for ”fellesmidlene”. Revisjonsselskapet BDO Noraudit Oslo DA, har forestått revideringen av ”fellesmidlene”, og også for fordelingen til hvert av Eckbos Legater I – XI. For informasjon se kopi av Årsregnskap og årsberetning.