Aktuelt

Utdelinger

Formuesforvaltningen

Kontakt oss

 

Sandø

I 1919 kjøpte Eivind Eckbo eiendommen Nordigard på Sandø i Vestfold, i dag omtalt som ”Nordistua”. Eiendomsmassen her består i dag av henholdsvis ”Fjøset”, ”Bryggerhuset”, ”Peisestuen”, ”Sjøboden”, ”Strandhuset” og ”Skipperhuset”. Hertil kommer eiendommen ”Toppen” på Tjøme. (Foto 1965)

Eckbos Legat er en privat stiftelse som yter støtte til en rekke allmennyttige formål.

Søkere skal benytte Eckbos Legats søknadsskjema.