Aktuelt

Utdelinger

Formuesforvaltningen

Kontakt oss

 

Eckbos Legat

Eckbos Legat vedtekter godkjent 28.02.13

Major og advokat Eivind Eckbo var en fremsynt mann med et sterkt samfunnsengasjement og en genuin vilje til å hjelpe medmennesker. Han ble født 2. mai 1873, og døde 18. mars 1966. Allerede i 1923 stiftet han det første av sine legater, og gjennom de neste 20 årene ble det dannet en legatgruppering med i alt 11 legater i Norge samt "Det Dansk-Norske Legat" i Danmark. De 11 legatene i Norge ble i 2013 slått sammen til ett legat. Legatet har i dag en solid økonomi som gjør det mulig å yte årlig støtte til enkeltpersoner, organisasjoner, forskningsprosjekter og annet som faller innunder legatets formål.

For mer informasjon om Eckbos Legat, se under fanen "Historien".