Aktuelt

Utdelinger

Formuesforvaltningen

Kontakt oss

 

Formuen

Ejendomsaktieselskabet Hermes

Forenede Industrier Eiendom AS

Forenede Industrier Shipping AS

Formuen i Eckbos Legat består av aksjer i følgende selskaper:

  • Forenede Industrier Holding AS (100 %)
  • Ejendomsaktieselskabet Hermes (75 %)

Forenede Industrier Holding AS har to heleide datterselskaper:

  • Forenede Industrier Shipping AS, som sammen med datterselskapene besitter diverse eiendeler innen offshore/shipping
  • Forenede Industrier Eiendom AS, som sammen med datterselskapene besitter diverse fast eiendom