Aktuelt

Utdelinger

Formuesforvaltningen

Kontakt oss

 

Forenede Industrier Eiendom AS

Eckbos Legat besitter eiendommer på Midtstuen i Oslo og en fritidseiendom i Tjøme kommune. Den øvrige eiendomsmassen er plassert i Forenede Industrier Eiendom AS' tre driftsselskaper, Sjøfartsbygningen Eiendoms- og Investment AS, AS Kongensgate 7 og Forenede Industrier AS. Nedenfor følger en kort beskrivelse av eiendommene i disse selskapene.

Sjøfartsbygningen i Kongensgt. 6 i Oslo er en kontorbygning sentralt i Oslo og har et samlet utleieareal på ca 18.000 kvm. Bygget har vært under totalrehabilitering i 2014 og ventes ferdigstilt våren 2015.

Diverse leiligheter i Oslo Vest er utleid på markedsmessige betingelser, og en leilighet i Bandol i Frankrike er utleid på åremålskontrakt.

Jegerveien 4 i Oslo består av en hovedbygning, «Sveitser-villaen», som er utleid på langsiktig kontrakt til Eckbo Selskapslokaler AS. Tilstøtende lokaler er utleid til en entreprenørbedrift og et legesenter. Videre inngår i Jegerveien 4 en tidligere portnerbolig som er utleid til barnehagedrift.

Diverse tomteområder i Fredrikstad og Halden i Østfold inngår også i eiendomsmassen, samt en eiendom/næringslokaler i Verdal.