Aktuelt

Utdelinger

Formuesforvaltningen

Kontakt oss

 

Kriterier for støtte 2016

Eckbos Legat deler ut støtte til følgende formål:

 • Sosialt og humanitært arbeid
 • Livsopphold for vanskeligstilte enkeltpersoner i Norge
 • Enkeltpersoners reise og opphold i Norge og utlandet i egen eller nærståendes helse- eller helbreds øyemed
 • Enkeltpersoners utdannelse og yrkesutvikling i Norge og utlandet
 • Arbeid for folkehelsen i Norge, sunt kosthold og ernæring
 • Medisinsk forskning
 • Idrett, friluftsliv og frisksport i Norge
 • Arbeid for landets forsvar, militær idrett og foreningsarbeid innen forsvaret
 • Naturlig og bærekraftig landbruk i Norge, samt forskning
 • Norsk bygde-, kyst- og skipsfartskultur
 • Norsk kunst, kulturliv og kulturvern
 • Kristelig kunst og kultur, kristelig foreningsarbeid og virksomhet i Norge og utlandet

Søknader om støtte sendes inn via vårt web-baserte søknadssystem gjennom hele året og behandles løpende i tilknytning til styremøter i legatet, med følgende unntak:

 • Søknader fra enkeltpersoner om støtte til eget livsopphold for vanskeligstilte vil normalt bli behandlet på høsten. Søknader om støtte til livsopphold inkludert dokumentasjon, må være mottatt innen 1. september for å være sikret behandling innen årsskiftet.
 • Søknader fra enkeltpersoner om støtte til helsereise vil normalt bli behandlet på våren. Søknader om støtte til helsereise inkludert dokumentasjon, må være mottatt innen 1. mars for å være sikret behandling i løpet av våren.
 • Søknader om støtte til utdannelse og yrkesutvikling vil normalt bli behandlet på våren. I 2016 vil det kun ytes støtte til utdannelse og yrkesutvikling innen fagområdene idrett, kosthold og ernæring, på bachelornivå eller høyere. Søknader innen denne kategorien inkludert dokumentasjon, må være mottatt innen 1. mars 2016 for å være sikret behandling i 2016.

Generelt

Det gis normalt ikke støtte til prosjekter som ikke er tilgjengelig for allmenheten eller oppgaver som antas å være det offentliges ansvar. Det vises for øvrig til prioriteringer nærmere angitt under hvert enkelt formål i forbindelse med registrering av ny søknad.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at den enkelte søker selv er ansvarlig for å skanne og laste opp alle bilag sammen med søknaden. Dette gjelder også signert søknadsbekreftelse, som må leveres innen 15 dager etter at søknad er registrert.

NB: Det er følgelig ikke lenger mulig å sende vedlegg mv. med ordinær post. Søknader der ikke relevante vedlegg også er innsendt elektronisk, vil bli avvist (dette gjelder dog ikke for søknader om støtte til livsopphold og helsereiser).